(1)
Ruuskanen, M.; Paananen, S. Tunteella metsään – eläytymismenetelmällinen Tutkimus Oppimistapahtuman Tunteista Sotaharjoituksessa. T&A 2019, 76.