(1)
Hirvelä, A.; Huhtinen, A.-M. STRATEGINEN KOMMUNIKAATIO INFORMAATIOYHTEISKUNNAN KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMISESSÄ – Realismista Sosiaaliseen Konstruktioon. T&A 2013, 70.