(1)
Norvanto, E.; Ruotsalainen, H.; Schroderus, J.-P. Venäjän Vaikuttamistoimet Ukrainassa: Paikallisväestön näkökulmia Ja Tulkintoja. T&A 2019, 2019.