Kuikka, V., & Peltotalo, S. (2020). Tietoliikenneverkkojen ja tietoteknisten palveluiden tarjoaman sotilaallisen suorituskyvyn matemaattinen mallintaminen. Tiede Ja Ase, 2020(78). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/101306