Mäkinen, J., & Puumala, L. (2022). Eettisiä näkökulmia maanpuolustuksen ja yhteiskunnallisen turvallisuuden dilemmoihin ja paradokseihin. Tiede Ja Ase, 2021(79). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/113763