Pulkka, A.-T., & Raviv, A. (2008). Sotilasetiikan opetus – tapaustutkimuksen metodin haaste. Tiede ja ase, 65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/392