Kesseli, P. (2008). Vaikutuskeskeistä parveilua verkostossa. Eräitä näkemyksiä asevoimien operatiivisten doktriinien kehityslinjoista. Tiede Ja Ase, 65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/397