Saarelainen, T. (2008). “Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan kehitystyö Suomessa – katse oman maan puolustamisessa ja tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa”. Tiede Ja Ase, 65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/401