Huhtinen, A.-M. (2008). Identiteetin strateginen johtajuus terrorismin vastaisessa sodassa – motivaation muutos ja merkitys länsimaisessa maskuliinisessa sotilaskulttuurissa. Tiede ja ase, 65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/404