Huhtinen, A.-M., & Rantapelkonen, J. (2008). Sotilasjohtaminen postmoderneissa sodissa – kieli strategisena aseena. Tiede ja ase, 65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/410