Haahti, Y. A. (1935). Ase- ja ampumatarviketeollisuuden liikekannallepano Saksassa maailmansodan alussa. Tiede Ja Ase, 3(3), 226–253. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47273