Pekkarinen, O. (2019). Henkilökeskeinen verkostohaastattelu – aliupseeriston työssä oppiminen tapausesimerkkinä. Tiede Ja Ase, 76. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/77544