Hirvelä, A., & Huhtinen, A.-M. (2013). STRATEGINEN KOMMUNIKAATIO INFORMAATIOYHTEISKUNNAN KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMISESSÄ – realismista sosiaaliseen konstruktioon. Tiede Ja Ase, 70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/7984