Riikonen, R., Tallberg, T., Kosonen, J., & Puustinen, A. (2019). Vapaus, velvollisuus ja vastavuoroisuus – käsityksiä kansalaisen suhteesta valtioon ja maanpuolustukseen (vertaisarvioitu). Tiede Ja Ase, 2019(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/88685