PEKKARINEN, O. Henkilökeskeinen verkostohaastattelu – aliupseeriston työssä oppiminen tapausesimerkkinä. Tiede ja ase, v. 76, 4 tammi 2019.