Saarelainen, Tapio. 2008. ”“Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan kehitystyö Suomessa – katse oman maan puolustamisessa ja tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa””. Tiede ja ase 65 (tammikuuta). https://journal.fi/ta/article/view/401.