Huhtinen, Aki-Mauri. 2008. ”Identiteetin strateginen johtajuus terrorismin vastaisessa sodassa – motivaation muutos ja merkitys länsimaisessa maskuliinisessa sotilaskulttuurissa”. Tiede ja ase 65 (tammikuuta). https://journal.fi/ta/article/view/404.