Huhtinen, Aki-Mauri, ja Jari Rantapelkonen. 2008. ”Sotilasjohtaminen postmoderneissa sodissa – kieli strategisena aseena”. Tiede ja ase 65 (tammikuuta). https://journal.fi/ta/article/view/410.