Pekkarinen, Otto. 2019. ”Henkilökeskeinen Verkostohaastattelu – Aliupseeriston työssä Oppiminen Tapausesimerkkinä”. Tiede Ja Ase 76 (tammikuuta). https://journal.fi/ta/article/view/77544.