Mäkinen, J. (2020) ”Saako ’hyvän’ tappaa epäoikeutetussa sodassa?”, Tiede ja ase, 2020(78). Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/101297 (Viitattu: 1maaliskuuta2021).