Kaarkoski, M., Riikonen, R., Huhtinen, A., Tillander, E. ja Sederholm, T. (2022) ”Luotanko vai enkö luota? Nuorten luottamus sosiaalisessa mediassa leviävään informaatioon ja siihen liittyviä tekijöitä”., Tiede ja ase, 2021(79). Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/113761 (Viitattu: 18elokuuta2022).