Mäkinen, J. ja Puumala, L. (2022) ”Eettisiä näkökulmia maanpuolustuksen ja yhteiskunnallisen turvallisuuden dilemmoihin ja paradokseihin”, Tiede ja ase, 2021(79). Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/113763 (Viitattu: 10elokuuta2022).