Ikonen, I. (2022) ”Maanpuolustuskorkeakoulun artikkeliväitöskirjat 2003–2020”, Tiede ja ase, 2021(79). Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/113764 (Viitattu: 18elokuuta2022).