Åkersson, B. (2022) ”Kranaattien ja maalialkioiden fysikaalisiin ominaisuuksiin perustuva vaikutusmalli. A Simplified Method for Computing the Lethality of Fragmenting Munitions Based on Physical Properties: (Suomenkielinen tiivistelmä aiheesta)”, Tiede ja ase, 2021(79). Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/113772 (Viitattu: 18elokuuta2022).