Pulkka, A.-T. ja Raviv, A. (2008) ”Sotilasetiikan opetus – tapaustutkimuksen metodin haaste”, Tiede ja ase, 65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/392 (Viitattu: 15kesäkuuta2024).