Nissinen, V. (2008) ”Kasvu pedagogiseen johtamiseen”, Tiede ja ase, 65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/393 (Viitattu: 18heinäkuuta2024).