Värri, V.-M. (2008) ”Yhteiskunnan ja koululaitoksen tila moraalisubjektiksi kasvamisen näkökulmasta”, Tiede ja ase, 65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/394 (Viitattu: 24syyskuuta2023).