Rentto, J.-P. (2008) ”Saako raakalaisia opettaa asein? Lähetystyö sodan oikeutusperusteena ennen ja nyt”, Tiede ja ase, 65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/395 (Viitattu: 20heinäkuuta2024).