Saarelainen, T. (2008) ”“Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan kehitystyö Suomessa – katse oman maan puolustamisessa ja tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa””, Tiede ja ase, 65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/401 (Viitattu: 24syyskuuta2023).