Huhtinen, A.-M. (2008) ”Identiteetin strateginen johtajuus terrorismin vastaisessa sodassa – motivaation muutos ja merkitys länsimaisessa maskuliinisessa sotilaskulttuurissa”, Tiede ja ase, 65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/404 (Viitattu: 21kesäkuuta2024).