Ahvenainen, S. (2008) ”Sotilas- ja siviiliteknologian eroista – evoluutinen ja systeeminen tarkastelu”, Tiede ja ase, 65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/405 (Viitattu: 20heinäkuuta2024).