Huhtinen, A.-M. ja Rantapelkonen, J. (2008) ”Sotilasjohtaminen postmoderneissa sodissa – kieli strategisena aseena”, Tiede ja ase, 65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/410 (Viitattu: 22kesäkuuta2024).