Sourander, Y. W. (1933) ”Vapaussodan punainen armeija sodankäyntivälineenä”, Tiede ja ase, 1(1), ss. 31 - 54. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47250 (Viitattu: 7huhtikuuta2020).