Nihtilä, V. (1935) ”Puolustuksemme järjestyksen ja suorituksen tarkoituksenmukaisuus venäläisten hyökkäysperiaatteet huomioon ottaen”, Tiede ja ase, 3(3), ss. 15–38. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47265 (Viitattu: 2elokuuta2021).