Oinonen, N. M. (1935) ”Kenttävarustus- ja tietöiden suunnitteleminen ja johtaminen divisioonassa, huomioon ottaen nykyiset esikunnan vahvuudet ja työnjaon”, Tiede ja ase, 3(3), ss. 126–168. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47270 (Viitattu: 25lokakuuta2021).