Haahti, Y. A. (1935) ”Ase- ja ampumatarviketeollisuuden liikekannallepano Saksassa maailmansodan alussa”., Tiede ja ase, 3(3), ss. 226–253. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47273 (Viitattu: 25lokakuuta2021).