Juntunen, T. (1978) ”Ydinaseeton Pohjola ja sen vaikutus Euroopan turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen”, Tiede ja ase, 36(36), ss. 36–102. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47583 (Viitattu: 21heinäkuuta2024).