Sivonen, P. (1992) ”Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikan vaikutus maan presidentin asemaan toisen maailmansodan jälkeen”, Tiede ja ase, 50(50), ss. 16–45. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47739 (Viitattu: 29toukokuuta2024).