Visuri, P. (1998) ”Sodanjälkeiset puolustusvoimat”, Tiede ja ase, 56(56), ss. 35–57. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47806 (Viitattu: 2elokuuta2021).