Laari, J. (1998) ”Joustavuus - pienen maan vastaus tulevaisuuden taistelukentän haasteisiin”, Tiede ja ase, 56(56), ss. 58–83. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47807 (Viitattu: 25lokakuuta2021).