Törnudd, K. (2000) ”Suomen turvallisuuspoliittisen aseman muuttuminen”, Tiede ja ase, 58(58), ss. 18–29. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47828 (Viitattu: 17tammikuuta2022).