Juntunen, A. (2000) ”Geopolitiikka - perusta Venäjän aatteelle”, Tiede ja ase, 58(58), ss. 85–112. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47831 (Viitattu: 17tammikuuta2022).