Huhtinen, A. (2000) ”Tietoyhteiskunta ja -sodankäynti; asioiden ja ihmisten johtamisen integraatio”, Tiede ja ase, 58(58), ss. 142–164. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47833 (Viitattu: 17tammikuuta2022).