Rentola, H. (2019) ā€¯Pedagogisesta johtamisesta ja itsekasvatuksestaā€¯, Tiede ja ase, 760. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/77536 (Viitattu: 14marraskuuta2019).