Laari, S., Uusipaavalniemi, S., Leinonen, R. ja Ojala, L. (2019) ”Tulevaisuuden toimitusketju – vaikutuksia siviili- ja sotilaslogistiikkaan”, Tiede ja ase, 760. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/77542 (Viitattu: 18helmikuuta2020).