Mäkinen, J. (2019) ”Esipuhe”, Tiede ja ase, 760. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/77547 (Viitattu: 17helmikuuta2020).