Hirvelä, A. ja Huhtinen, A.-M. (2013) ”STRATEGINEN KOMMUNIKAATIO INFORMAATIOYHTEISKUNNAN KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMISESSÄ – realismista sosiaaliseen konstruktioon”, Tiede ja ase, 700. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/7984 (Viitattu: 7huhtikuuta2020).