Saarelainen, T. (2013) ”TILANNETIETOISUUDEN PARANTAMINEN SENSORIELEMENTTIAMMUKSELLA”, Tiede ja ase, 70. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/8076 (Viitattu: 6kesäkuuta2023).