ase, T. ja (2013) ”Painetun julkaisun sisällysluettelo”, Tiede ja ase, 700. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/8083 (Viitattu: 28toukokuuta2020).