Norvanto, E., Ruotsalainen, H. ja Schroderus, J.-P. (2019) ”Venäjän vaikuttamistoimet Ukrainassa: paikallisväestön näkökulmia ja tulkintoja”, Tiede ja ase, 2019(1). Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/88682 (Viitattu: 6joulukuuta2020).